MİSYONUMUZ

Deneyimlerimiz ve eğitimli kadromuzla; çalışanlarının güvenliğine, sağlığına ve çevreye önem vererek, yasal mevzuatlar ve standart şartlar (ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, OHSAS 18001) çerçevesinde gazı güvenli ve kesintisiz bir şekilde dağıtıp, sürekli gelişmeyi hedef alarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır.


VİZYONUMUZ
 • Marka olmak
 • Lisans alanı içinde enerjinin var olduğu her yerde olmak
 • Avrupa kalite ödülünü almak

DEĞERLERİMİZ
 • Dürüstlük
 • Müşteri odaklılık
 • Şeffaflık
 • Çalışkanlık
 • Duyarlılık
 • Hoşgörü
 • Üretkenlik

ENTEGRE YÖNETİM POLİTİKAMIZ
 • Müşteri odaklılık ilkesi doğrultusunda, uygun yöntem ve teknolojiyi kullanarak sürekli ve güvenilir hizmet sunmak, müşteri memnuniyetini devamlı arttırmak,
 • Planlı yatırım ile gelecek nesillere yaşanılabilir çevre bırakmak için doğalgaz kullanımını hızla yaygınlaştırmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre bilincinin faaliyetlerin her aşamasında tüm çalışanlar ve tedarikçiler tarafından yaşatılması için gerekli olan eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek,
 • İç ve dış iletişimi etkin hale getirmek,
 • Güvenli gaz arzını sağlamak amacı ile tüm süreçleri yasal mevzuat ve standartlara dayandırmak,
 • Verilen eğitimler ile personelin yapılan işin kalitesinden kendisini sorumlu hissetmesini sağlamak,
 • İş kazalarının, yaralanmaların, sağlık bozulmalarını ve çevre kirliliğini önlemesini sağlamak, risk değerlendirmelerini etkin halde tutmak ve değerlendirmek,
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğini yönetim sisteminin şartlarını, hedeflerini belirlemek ve gözden geçirerek etkinliğini sürekli iyileştirmek,

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI
 • Müşteri memnuniyeti politikamızın temelini, hizmetimiz ile ilgili olarak müşterilerimizden gelen her türlü öneri, talep ve şikayetlerin rahatça ulaşılabilirliğini sağlamak ve en kısa sürede inceleyerek, şeffaf ve kaliteli hizmet anlayışıyla standart ve yasal mevzuatlar çerçevesinde hızlı çözümler üretmek ve müşteriye geri bildirimde bulunmak ilkesi oluşturur.
 • Amacımız, gerekli iyileştirme ve kontrollerin sürekliliğini ve müşteri memnuniyetinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
 • Müşteri talep şikayetlerin değerlendirilmesi sürecinde gelişmeye açık alanları tespit etmeyi, verimliliği arttırmayı, analizlerle doğru sonuçlara ulaşmayı ve müşteri beklentileri doğrultusunda süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi hedefliyor ve bu politika doğrultusunda güvenilir ve kaliteli hizmet vermeyi taahhüt ediyoruz.

Saygılarımla,

YAŞAR ARSLAN
AKSA Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
Grup Başkanı

ÇÖZÜM MERKEZİ
Çözüm Merkezi
DOĞAL GAZ ACİL
Doğal Gaz Acil
TALEP - ŞİKAYET - ÖNERİ
Talep ve Şikayetler